Category: DEFAULT

Dal Fi Fy Nuw - Yr Efeilliaid - Yr Efeilliaid (Cassette)


Download Dal Fi Fy Nuw - Yr Efeilliaid - Yr Efeilliaid (Cassette)

Label: Gwerin - CSYWD 226 • Format: Cassette • Country: UK • Genre: Folk, World, & Country • Style: Folk


Sitemap

Mis Chick - Bligg - Instinkt (CD, Album), Buddy Milton Quartet - Love Letters in Latin (Vinyl, LP, Album), Something To Remember You By, Petite Valse - Introduction - Jean Françaix - Musique Pour Faire Plaisir (CD, Album), I Got To Go Home - Johnny Copeland - Down On Bending Knees - The Early Days Volume Two (Vinyl, LP), Mute Morning - James Clark* / Brian Bennett - Suspended Woodwind (Vinyl, LP), Talking In The Dark - Elvis Costello And The Attractions* - Ten Bloody Marys & Ten Hows Your Fathers, Mentally Disturbed - Lollipop (CD), Love Fever - The OJays - Love Fever (CD, Album), Life Is Not Easy - Various - Savage Music Presents Scratch Ya Self Mix Tape (CD), The Ghetto - Various - (W)Rap It All Up (CD), Harmonix

9 Comments

  1. 8).O Arglwydd, tynnwch beth bynnag yw gwraidd fy diffrwythder heddiw. Gwna fi'n fam y mis hwn yn enw Iesu. 9). Fy Nhad a Fy Nuw, cofiwch fi hyd yn oed wrth ichi gofio Rachel ac agor ei chroth, cofiwch fi heddiw, gwrandewch arnaf heddiw ac agor fy nghroth heddiw yn enw Iesu. 10).

  2. Mae’r Rhaglen, sydd wedi bod mewn bodolaeth ers dros 50 mynedd yn cael ei chyflwyno fel eu rhaglen ‘cyfnewid proffesiynol’ ac wedi ei dylunio i roi cyfleoedd i bobl broffesiynol ledled y byd ddysgu oddi wrth yr Unol Daleithiau a’r Unol Daleithiau oddi wrthynt hwythau.. Mae oddeutu o gyn-benaethiaid a phenaethiaid cyfredol gwladwriaethau wedi mynychu’r rhaglen yn cynnwys pump o.

  3. Mae tensiynau rhwng Tsieina a’r Unol Daleithiau wedi dwysáu ymhellach yn sgil penderfyniad El Salfador i gefnu ar ei pherthynas â Taiwan. Ar un ochr mae llefarydd ar ran Tsieina wedi canmol El Salfador am wneud y “penderfyniad iawn” ac wedi cyhuddo’r Unol Daleithiau o rwystro gwledydd eraill rhag cael perthynas â nhw. “Mae Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn ein gwrthwynebu, ac yn.

  4. Fel arfer pwy bynnag sy’n byw yn yr eiddo sy’n talu, os mai hwn ydy eu prif neu unig gartref a’u bod dros 18 mlwydd oed. Os oes yna fwy nag un yn byw yn yr eiddo, yna’r un sydd uchaf ar y rhestr yma sy’n talu: perchennog sy’n byw yn yr eiddo; tenant sy’n byw yn yr eiddo; unrhyw un arall sy’n byw yn yr eiddo.

  5. Un nos Sadwrn, a minnau’n bum mlwydd oed, roedd fy nhad a minnau’n cynnig y Tŵr Gwylio a’r Consolation (a elwir heddiw Awake!) i bobl ar y stryd. Bryd hynny, roedd y wlad yn ymladd yn yr Ail Ryfel Byd. Daeth doctor meddw draw a gweiddi’n gas ar fy nhad oherwydd ei niwtraliaeth Gristnogol a’i alw’n llwfrgi ac yn gonshi.

  6. Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys. 17 articles on this Page Hide Articles List. 17 articles on this Page. Uiihiau Ilea Lwynog. 1. News. Cite. Share.

  7. Dechrau barddoni mewn cyfnod anodd imi’n dair- a phedair ar ddeg, pan gollais fy ffrind gorau, oedd llawer o’r drwg, a mynd i feddwl fod yr Awen a Duw yn efeilliaid o ryw fath. Yr wyf yn dy gofio yn selog yn nosbarth ysgol Sul Islwyn Ffowc Elis ym Mangor, yn athro ysgol Sul dy hun, yn pregethu, ac yn aelod gweithgar o eglwys.

  8. Fi oedd yr unig un yno ar fy mhen fy hun – ac er i’r noson fynd yn iawn (dw i’n siãr i mi siarad â’r bobol iawn a dweud y pethe iawn ac yn y blaen) roedd bod yno ar fy mhen fy hun yn hunlle.

  9. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *